Matematyczne krzyżówki

Jest to prosta gra matematyczna, która polega na uzupełnianiu krzyżówek matematycznych z udostępnionych liczb lub operatorów (+ – / *)

Skomplikowanie krzyżówki zależałoby od wybranej przez gracza opcji. Następnie skrypt generowałby krzyżówkę o odpowiednim stopniu skomplikowania oraz wartości cyfr.

Wszystkie dostępne do użycia cyfry i znaki będą umieszczone na górze ekranu. Każdego elementu gracz może użyć tylko raz. Ważne, że w wypadku dwucyfrowej liczy gracz zobaczy dwie cyfry w panelu wyboru. Tak samo, gdy wynik okaże się wartością ujemną

math2.

 

Share Button