Zdarzenia

Eksplozja gór. Zdarzenie to miało miejsce 30 lat temu. W ciągu tygodnia wybuchło 9 z dziesięciu znanych wulkanów powodując wielkie zmiany geopolityczne. Wiele obszarów północy zniknęło pod powierzchnią wody zmuszając wiele ludów do migracji. W centralnej części kontynentu wiele obszarów zostało zniszczonych. Wszystko to prowadzi do wielu incydentów między migrującymi ludami, tubylcami. Temperatura globu w ciągu ostatnich kilku lat spadła, co pociągnęło za sobą mniejsze zbiory oraz głód. Południowe królestwa zjednoczyły się oraz wybudowały Wielki Mur, odgradzając się. Nie spotkało się to z wielką aprobatą i zrodziło wiele konfliktów. Po tym wydarzeniu w wielu miejscach świata zaobserwowano różne fizyczne anomalie oraz otwierające się i zamykające portale. Jest to kolejna rzecz którą badają różni naukowcy.


Zaśnięcie oraz przebudzenie bogów. Zaśnięcie bogów miało miejsce 3210 lat temu. Tym terminem określa się całkowite ustanie aktywności bogów w świecie. Przyczyna nie jest do końca znana, domniemywano, że bogowie umarli, lub odeszli. Spowodowało to wiele konfliktów na tle religijnym. Wyznawcy poszczególnych bogów oskarżali się wzajemnie o ich zniknięcie. W tym czasie wiele pradawnych religii zdążyło zaniknąć, a w ich miejsce powstały nowe. Przebudzenie bogów było powrotem aktywności bogów, a stało się to 710 lat temu. Wywołało to radość oraz kolejne walki, tym razem wyznawców starych bogów z nowymi. Kilku rządnych krwi bogów zstąpiło na ziemię, aby wspomóc w walce swoich wyznawców. Największa rzeź miała miejsce w Baan, gdzie wycięto w pień większą część mieszkańców. Rok przebudzenia się bogów rozpoczął nową erę.

Share Button